Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Hw Clinic met maatschappelijke zetel te Gistelse Steenweg 555, 8200 Sint-Andries en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE 0671.654.922

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant. 

  • Bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24u voorafgaande aan de afspraak aan ons melden. Indien jij deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mogen wij het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan jou doorrekenen.
  • Bij te late verwittiging is dit 50% van de afgesproken behandeling.
  • Bij een no show zonder verwittiging is dit 100% van de afgesproken behandeling. Je mag slechts een volgende afspraak maken, indien dit bedrag vereffend is.
  • Indien jij meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd op de afspraak opdaagt, mogen wij de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
  • Indien jij meer dan 20 minuten later op de afspraak aankomt, mogen wij de behandeling annuleren en toch 50% van het gehele honorarium van de behandeling aanrekenen.
  • Wij zelf moeten verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24u voorafgaande aan de afspraak aan jou, als klant, melden.
  • Voorgaande regels zijn niet van toepassing indien jij, als klant, of wij, als dienstverlener, ons kunnen beroepen op overmacht.
  • De Voorschotten die je hebt betaald worden niet terugbetaald. Je kunt ze echter op een later moment gebruiken om producten aan te schaffen of als tegoed te benutten.
  • De Kortingen die gegeven worden bij akties zijn niet cumuleerbaar met de bestaande kortingen die gegeven worden bij meerdere behandelingen.